Công Ty Hoya Glass Disk Việt Nam

Lưu ý : Đăng ký tài khoản bạn sẽ chỉ nên member cá thể. Để upgrade hội viên, vui lòng contact với bọn chúng tôi


Bạn đang xem: Công Ty Hoya Glass Disk Việt Nam

*

*

*
*
6961
Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)Xem thêm: Cách Tẩy Lông Nách Bằng Bột Nghệ Hiệu Quả Không Đau Rát, Triệt Lông Bằng Bột Nghệ Có Hiệu Quả Không

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên vốn công ty tải

TOPhường 5 công ty thuộc ngành - Sản xuất, kinh doanh trang thiết bị, sản phẩm cơ khí không giống

TOPhường 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam


*Xem thêm: Phim Thành Thật Với Tình Yêu, Dàn Diễn Viên Thành Thật Với Tình Yêu Sau 17 Năm

*

Tên Doanh nghiệp: cửa hàng cổ phần Báo cáo Đánh giá bán toàn nước (Vietnam Report JSC)

Người chịu đựng trách nát nhiệm quản lí lí nội dung: Vũ Đăng Vinh


Chuyên mục: Việc làm