Danh Sách Công Ty Trong Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

Danh sách doanh nghiệp tại Khu Công Nghiệp Nam Tân Ulặng – Thị Xã Tân Ulặng – Bình Dương

*

Mã số thuế: 3702393195

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thiết bị chuyên sử dụng khác

Mã số thuế: 3702377757

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất tô, véc ni với những chất sơn, quét tương tự; phân phối mực in với ma tít

Mã số thuế: 3702368223

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm khác từ gỗ; thêm vào thành phầm trường đoản cú tre, nứa, rơm, rạ và vật tư đầu năm mới bện

Mã số thuế: 3702360841

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm trường đoản cú plastic

Mã số thuế: 3702360270

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm khác trường đoản cú gỗ; cung ứng sản phẩm trường đoản cú tre, nứa, rơm, rạ với vật liệu đầu năm bện

Mã số thuế: 3702353347

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất klặng loại

Mã số thuế: 3702350561

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất trang phục

Mã số thuế: 3702344416

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác trường đoản cú plastic

Mã số thuế: 3702340718

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

Mã số thuế: 3702339078

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất kyên loại

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HOÀNG HƯNG – NHÀ MÁY KẾT CẤU THÉPhường BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0301883447-003

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất những cấu kiện klặng loại

Mã số thuế: 3702316641

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thuỷ tinh và thành phầm từ thuỷ tinh

Mã số thuế: 3702309330

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất giấy nhnạp năng lượng, bìa nhnạp năng lượng, vỏ hộp từ giấy và bìa

Mã số thuế: 3702286845

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm công nghệ giám sát và đo lường, kiểm tra, định hướng với điều khiển; chế tạo đồng hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ – SẢN XUẤT GỖ VINH QUANG

Mã số thuế: 3702276170

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất chóng, tủ, bàn, ghế

CTY TNHH SAN THAI (NỘP. HỘ NTNN)

Mã số thuế: 3702247275

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: May phục trang (trừ bộ đồ trường đoản cú domain authority lông thú)

Mã số thuế: 3702234702

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất kim loại

Mã số thuế: 3702227286

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất bao bì bởi gỗ

Mã số thuế: 3702204105

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sợi

Mã số thuế: 3702093547

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm khác trường đoản cú gỗ

Mã số thuế: 3600495825-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm không giống chưa được phân vào đâu

Mã số thuế: 3702063775

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bởi sắt kẽm kim loại chưa được phân vào đâu

Mã số thuế: 3702040383

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất trang thiết bị, lắp thêm không được phân vào đâu

Mã số thuế: 3701995020

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất Fe, thnghiền, gang

Mã số thuế: 3701986763

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Nghiên cứu vãn Thị phần với thăm dò dư luận

Mã số thuế: 3701872639

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất không giống không được phân vào đâu

Mã số thuế: 3701847456

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Hoạt hễ các dịch vụ tài thiết yếu không giống (trừ bảo hiểm với bảo hiểm làng mạc hội)

Mã số thuế: 3701825727

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất bê tông cùng các thành phầm từ xi măng và thạch cao

Mã số thuế: 0310045201-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thực phẩm khác không được phân vào đâu

Mã số thuế: 3701816592

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Hoạt hễ hỗ trợ tư vấn quản ngại lý

Mã số thuế: 3701797117

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm khác trường đoản cú gỗ

Mã số thuế: 3701706511

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm không giống từ bỏ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ với vật tư đầu năm bện

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO TẠI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1800688429-009

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Bán lẻ không giống trong các siêu thị kinh doanh tổng hợp

Mã số thuế: 3701335433

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất khác không được phân vào đâu

Mã số thuế: 1100855145

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm khác từ plastic

Mã số thuế: 3700919179

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: May bộ đồ (trừ trang phục từ da lông thú)

Mã số thuế: 3700860454

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm không giống bởi kim loại không được phân vào đâu

Mã số thuế: 3700858889

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất tô, véc ni cùng các chất đánh, quét tương tự; cung cấp mực in cùng ma tít

CN CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH NAM

Mã số thuế: 0304899163-001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm từ plastic

Mã số thuế: 3700846883

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất thành phầm không giống trường đoản cú gỗ; thêm vào thành phầm từ bỏ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu đầu năm bện

Mã số thuế: 3700840049

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất giấy nhăn uống, bìa nhăn uống, bao bì trường đoản cú giấy và bìa

Mã số thuế: 3700818886

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất giấy và sản phẩm trường đoản cú giấy

Mã số thuế: 3700789875

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất không giống không được phân vào đâu

Mã số thuế: 3700788769

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bởi kim loại không được phân vào đâu

Mã số thuế: 3700781001

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất khác không được phân vào đâu

Mã số thuế: 3700779595

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất vật tư sản xuất từ đất sét

Mã số thuế: 3700775583

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất đánh, véc ni với những chất đánh, quét tương tự; cung cấp mực in với ma tít

Mã số thuế: 3700772134

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Cập nhật: năm ngoái

Ngành nghề chính: Sản xuất phụ tùng và thành phần phụ trợ đến xe cộ có động cơ với động cơ xe


Chuyên mục: Việc làm