Phần Mềm Ghép Tóc Trên Iphone

em xài IP 4 fw 4.3.3 chưng nào tất cả ứng dụng như thế nào ghép những dạng hình tóc vào khuôn khía cạnh của bản thân ko?cùng một phần mượt chụp ảnh Hàn Quốc tương thjk với 4.3.3 nhé, càng những background càng giỏi