Quên Mật Khẩu Encrypt Iphone Backup

Dear gia đình,Mình backup iphone lên laptop bằng itunes & lựa chọn Encrypt Backup. Tuy nhiên sự việc hiện giờ là mình xem nhẹ dòng password này rồi