Quyết Định Số 959/Qđ-Bhxh

Quyết định 959/QĐ-BHXH - Hướng dẫn new về giấy tờ thủ tục ĐK BHXH, BHYT, BHTN

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM-------Số: 959/QĐ-BHXHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi - Hạnh phúc---------------Thành Phố Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAMCnạp năng lượng cđọng Luật Bảo hiểm làng hội số 58/2014/QH13 ngày trăng tròn tháng 1một năm 2014;Căn cđọng Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 1một năm 2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 mon 6 năm năm trước sửa đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Bảo hiểm y tế;Căn cứ đọng Luật Việc làm cho số 38/2013/QH13 ngày 16 mon 1một năm 2013;Căn uống cđọng Nghị định số 05/2014/NĐ-CP. ngày 17 mon 0một năm năm trước của Chính phủ giải pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi với tổ chức cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;Xét đề nghị của Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ - Thẻ,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết Định Số 959/Qđ-Bhxh

Ban hành đương nhiên Quyết định này: Quy định về cai quản thu bảo đảm buôn bản hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp; làm chủ sổ bảo hiểm làng mạc hội, thẻ bảo hiểm y tế.Điều 2.

Xem thêm: Real Áp Đảo Đội Hình Xuất Sắc Nhất Thế Giới 2016, Đội Hình Xuất Sắc Nhất Năm 2016: Real Thống Trị

Quyết định này có hiệu lực thực thi thi hành từ thời điểm ngày 01 tháng 12 năm 2015, sửa chữa Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 mon 10 năm 2011 ban hành Quy định về thống trị thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thống trị sổ bảo hiểm xóm hội, thẻ bảo hiểm y tế. Bãi quăng quật Điều 1 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 mon 10 năm 2014 sửa đổi một trong những câu chữ trên những ra quyết định phát hành phương tiện làm chủ thu, bỏ ra bảo hiểm thôn hội, bảo đảm y tế. Các văn uống phiên bản nguyên tắc bởi vì Bảo hiểm xóm hội toàn nước ban hành trước đó trái cùng với Quyết định này các hết hiệu lực.Điều 3.

Xem thêm: Đội Hình Ý 2006 Vô Địch World Cup, Đội Tuyển Bóng Đá Quốc Gia Ý

Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ - Thẻ, Chánh Văn chống, Thủ trưởng các đơn vị trực ở trong Bảo hiểm làng hội Việt Nam; Giám đốc bảo đảm xóm hội các tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương chịu đựng trách nát nhiệm thực hành Quyết định này./.QUY ĐỊNHQUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP; QUẢN LÝ SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ(Ban hành hẳn nhiên Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm thôn hội Việt Nam)
Công vnạp năng lượng 4333/LĐTBXH-BHXH về vấn đề thực hiện bảo hiểm thôn hội đối với tín đồ lao động Hướng dẫn mới về triển khai bảo đảm làng mạc hội
*
Quyết định 1035/QĐ-BHXH khí cụ về mẫu sổ bảo đảm buôn bản hội Quy định về mẫu mã sổ bảo hiểm buôn bản hội từ năm năm nhâm thìn Quyết định cách thức vận động Đại lý thu Bảo hiểm làng mạc hội, bảo đảm y tế số 999/QĐ-BHXH Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT
*
Quyết định 919/QĐ-BHXH sửa đổi bổ sung cập nhật một vài điều của Bảo hiểm xóm hội cả nước Quy định bắt đầu của Bảo hiểm buôn bản hội Việt Nam

Chuyên mục: Giáo dục