Tải Bài How You Like That

Video này được phân phát trường đoản cú Youtube bằng nhân tài nhúng (embed) của Youtube. Chủ sở hữu đoạn Clip đang setup cơ chế được cho phép nhúng đoạn phim. Nếu chúng ta là công ty thiết lập, và ý muốn crewcutandnewt.com ngừng nhúng video này, chúng ta bao gồm 2 cách: 1. Truy cập Youtube Creator Studio/ Chọn Video/ Chọn thiết lập nâng cao với tắt thiết lập "Cho phnghiền nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút ít Báo cáo và chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" cùng điền những thông tin liên lạc. crewcutandnewt.com sẽ contact hỗ trợ công bố vào 24 tiếng.


Bạn đang xem: Tải Bài How You Like That


Nguồn phát youtube
*

*
*
*
*

BLACKPINK - "How You Like That"보란 듯이 무너졌어바닥을 뚫고 저 지하까지옷 끝자락 잡겠다고저 높이 두 손을 뻗어봐도다시 캄캄한 이곳에 light up the sky네 두 눈을 보며 I’ll kiss you goodbye실컷 비웃어라 꼴좋으니까이제 너희 하나 둘 셋Ha how you lượt thích that?You gon’ like that that that that thatHow you lượt thích that?How you lượt thích that that that that thatNow look at you now look at meLook at you now look at me Look at you now look at meHow you like thatNow look at you now look at meLook at you now look at me Look at you now look at meHow you like thatYour girl need it all & that’s a hundred백 개 중에 백 내 몫을 원해Karma come và get some 딱하지만 어쩔 수 없잖아What’s up, I’m right back방아쇠를 coông xã backPlain Jane get hijackedDon’t lượt thích me? Then tell me how you like that더 캄캄한 이곳에 shine lượt thích the stars그 미소를 띠며 I’ll kiss you goodbye실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋Ha how you like that?You gon’ like that that that that thatHow you like that?How you like that that that that thatNow look at you now look at meLook at you now look at me Look at you now look at meHow you like thatNow look at you now look at meLook at you now look at me Look at you now look at meHow you lượt thích that날개 잃은 채로 추락했던 날어두운 나날 속에 갇혀 있던 날그때쯤에 넌 날 끝내야 했어Look up in the sky it’s a bird it’s a planeBring out your boss bishBLACKPINK!How you like that You gon’ like that How you lượt thích that


Xem thêm: Danh Sách Đội Hình Olympique Lyonnais Đội Hình, Đội Hình Ra Sân

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng đoạn phim Youtube Không nghe/coi được Không mua được Chất lượng kỉm Thông tin sai trái Lời bài hát không đúng

Lỗi không giống
Xem thêm: Đt Pháp Có Hẳn 3 Đội Hình Pháp 2016 : Schneiderlin Nhận Vé Vớt

Cảm ơn chúng ta đang report góp chúng tôi. Các nội dung report sẽ được lưu ý trong khoảng 24h và trong giờ hành bao gồm.

Chuyên mục: Giáo dục